Telecomms

Qe nga hapat tana fillestare si kompani, Telekomunikacioni ka ecur perpara njekohesisht me sistemet e Transmetimit.
Duke filluar me zbatimin analog te lidhjes me microwave per transmetimin UHF, duke vazhduar deri me sot, me teknologjine me te fundit dixhitale te pajisjeve te mikrovaleve, na ben ofruesin tjuaj te sherbimit me te besuar dhe me te sukseshem.
Ne fushen e telekomunikacionit, ne ofrojme planifikim dhe zbatim te microwave network ose per qellime te transmetimit TV ose FM ose per transferimin e te dhenave permes lidhjeve me mikrovale.
Perdorni pervojen dhe njohurite tona, per te ndertuar rrjetin me te forte te mikrovaleve, bazuar ne terrenin tuaj te vecante dhe kushtet klimatike.

Telekomunikacioni, shkenca dhe praktika e transmetimit te informacionit me mjete elektromagnetike. Telekomunikacioni modern perqendrohet ne problemet e perfshira ne transmetimin e vellimeve te medha te informacionit ne distanca te gjata pa demtuar humbjen per shkak te zhurmes dhe interferences. Komponentet baze te nje sistemi modern telekomunikacioni dixhital duhet te jene te afte te transmetojne ze, te dhena, radio dhe sinjale televizive.
Transmetimi dixhital perdoret per te arritur besueshmeri te larte dhe per shkak se kostoja e sistemeve komutuese dixhitale eshte shume me e ulet se kostoja e sistemeve analoge. Per te perdorur transmetimin dixhital, sidoqofte, sinjalet analoge qe perbejne shumicen e komunikimit zanor, radio dhe televiziv duhet ti nenshtrohen nje procesi te shnderrimit nga analog ne dixhital. Ne shume raste, sinjali i digjitalizuar kalohet permes nje burimi kodues ne binary dhe trazmetohet. Sinjali i koduar eshte i pershtatshem per transmetim me modulim ne nje vale bartese dhe mund te behet pjese e nje sinjali me te madh ne nje proces te njohur multiplexing. Sinjali i shumefishte dergohet me pas ne nje kanal transmetimi me qasje te shumefishte. Pas transmetimit, procesi i mesiperm denkapsulohet dhe procesohet nga pajisja fundore.

Konvertimi analog ne dixhital

Ne transmetimin e informacionit te te folurit, audio ose video, objekti eshte besnikeri e larte - domethene, riprodhimi me i mire i mundshem i mesazhit origjinal pa degradimet e imponuara nga sinjali shtremberim dhe zhurme.
Baza e telekomunikacionit relativisht pa zhurme dhe pa shtremberim eshte sinjal binar. Sinjali me i thjeshte i mundshem i cdo lloji qe mund te perdoret per te transmetuar mesazhe, sinjali binar perbehet nga vetem dy vlera te mundshme. Keto vlera perfaqesohen nga shifrat binare, 1 dhe 0.

Hapat baze ne konvertimin analog ne digjital

Nje sinjal analog merret ne intervale te rregullta. Amplituda ne cdo interval kuantizohet, ose caktohet nje vlere, dhe vlerat hartohen ne nje seri shifrash binare, ose bit. Informacioni transmetohet si nje sinjal dixhital tek marresi, ku deshifrohet dhe sinjali rikonstruktohet.